Dette stillingsopslag er udløbet. Tryk her for at se joblisten.
Direktionskonsulent

Direktionskonsulent

Trives du i orkanens øje? Vil du være med til at præge udviklingen i et af Danmarks største arbejdsmarkedspensionsselskaber? Vi søger en alsidig AC'er med forretningsmæssig nysgerrighed, køligt overblik og økonomisk forståelse til direktions- og bestyrelsesbetjening.
 
Om PenSam
PenSam's opgave er at sikre velfærdsstatens kernetropper - sosu-assistenten og pædagogmedhjælperen - gode opsparinger til deres alderdom. Vi har over 400.000 arbejdsmarkedspensionskunder, som vi også tilbyder bank- og forsikringsløsninger. Vores organisation er i rivende udvikling - og som led heri ønsker vi at styrke den analytiske tilgang til betjening af vores direktion og bestyrelser. Derfor søger vi en ny kollega med tydeligt blik for kvalitetssikring og udvikling af vores forretningsdrevne opgaveløsning.

Om jobbet

Du varetager sammen med det øvrige bestyrelsesteam den løbende kontakt til både direktion og bestyrelsesmedlemmer, kunderepræsentanter samt interne samarbejdspartnere. Du holder styr på kravene til bestyrelser, både i form af lovgivning og anbefalinger for god selskabsledelse, og har interesse for udvikling af bestyrelsesarbejdet. Endelig sikrer du relevant mødemateriale af højeste kvalitet både til direktion, bestyrelser og kundedemokrati og bidrager også til den praktiske afvikling af møder mv. Til gengæld får du førstehåndsindblik i og mulighed for en stejl læringskurve i en finansiel virksomhed.

Dine konkrete arbejdsopgaver vil blandt andet omfatte:
• Koordination og betjening af én eller flere af PenSam's bestyrelser, herunder processtyring og årsplaner, kvalitetssikring af og feedback på materiale, mødeforberedelse, referater og tilbagemelding
• Nøgleperson på betjeningen af PenSam’s medlemsdemokrati i form af tilrettelæggelse, udarbejdelse af materiale i samarbejde med organisationen og sikker afvikling af møderne
• Videndeling og sparring med hele organisationen i forhold til forretningsdrevet opgaveløsning samt klare og tydelige sagsfremstillinger til direktion og bestyrelse 
• Udarbejdelse og kvalitetssikring af præsentationer og oplæg for den administrerende direktør - typisk om emner i krydsfeltet mellem finansiel regulering, arbejdsmarkedets parter og investering samt andre pensionspolitiske samfundsforhold
• Diverse intern koordinering, herunder bidrag til at skabe tværgående overblik for direktionen over hele forretningen.

Hvem er du?

Økonomisk og organisatorisk interesseret AC-generalist, gerne med et par års erfaring og med lyst til at lære mere og udvikle dig. Du er struktureret i dit arbejde, og det er et plus, hvis du har erfaring med ledelsesbetjening. Du har politisk tæft, forretningsmæssig forståelse og blik for detaljen. Du tænker i processtyring og -optimering, kan se helheder på tværs og skabe overblik. Du tænker selvstændigt, men med sans for detaljen. Du er fagligt velfunderet og stærk i skriftlig og mundtlig kommunikation.

Du er diplomatisk, har god situationsfornemmelse og forståelse for, hvordan en stor organisation fungerer. Du trives med et til tider højt tempo og er fleksibel i perioder med megen mødeaktivitet - også når vi i fællesskab skal have stort og småt til at spille sammen på dagen. Du har godt humør og trives i et lille team med en bred kontaktflade udadtil i organisationen.

Hvad tilbyder vi?

Vi tilbyder et job i en organisation i bevægelse med gode udviklingsmuligheder og stort ansvar.
 
Vi er præget af en ligefrem omgangstone, og selvom vi har meget, vi gerne vil nå, har vi det sjovt med hinanden. Med dig består afdelingen af i alt otte dedikerede kollegaer.

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at ringe til teamleder Eva Lisby på telefon 2216 5992 . Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest søndag den 20. september 2020.

PenSam Gruppen omfatter arbejdsmarkedspensioner samt bank- og forsikringsvirksomhed. Den samlede balance er på 160 mia. kr., og mere end 400.000 kunder. Læs mere om PenSam’s forretning og PenSam som arbejdsplads på www.pensam.dk            
PenSam - Jørgen Knudsens Vej 2 - Postboks 282 - DK-3520 Farum - Tlf.: +45 44 39 39 39 - Fax: +45 44 39 39 40 - pensam@pensam.dk - Forbehold
Dette stillingsopslag er udløbet. Tryk her for at se joblisten.