Dette stillingsopslag er udløbet. Tryk her for at se joblisten.
Kvantitativ analytiker til risikostyring

Kvantitativ analytiker til risikostyring

Kunne du tænke dig at være med til at sikre fremtidens pensionsudbetalinger for over 400.000 kunder?  Så tilbyder vi som et af landets største arbejdsmarkedspensionsselskaber en udfordrende stilling med store udviklingsmuligheder for kvantitative talenter med styr på risikomodellering og programmering.

Om jobbet

Risikostyringsafdelingen i PenSam søger en kvantitativ analytiker til at indgå i arbejdet med udvikling og vedligeholdelse af selskabets risikomodeller og tilknyttede it-løsninger. Eksempler på konkrete opgaver, du skal arbejde med, er:
• PenSam arbejder på at implementere en stokastisk ALM-model, som skal anvendes til solvensberegninger og risikostyring af pensionsforretningen i PenSam. Du vil arbejde med alle trin af udviklingsprocessen i tæt samarbejde med kollegaer fra PenSam og specialister fra vores eksterne modelleverandør. En væsentlig del af opgaverne, du vil blive involveret i, består af modellering af fremtidige ledelses- og investeringsbeslutninger, som vi programmerer i C#.
• Deltage i udviklingen og vedligeholdelsen af vores risiko-, solvens- og performance beregninger og rapportering i afdelingens IT-systemer – herunder konfiguration og automatisering af risikoberegninger i såvel interne- som eksterne risikosystemer. 
Du vil primært arbejde i SQL, C#, Pyton, VBA/Excel i forbindelse med disse opgaver.
• Analyse og rapportering af udvikling i risiko- og kapitalforhold på tværs af selskaber i PenSam gruppen til direktion, bestyrelse og tilsynsmyndigheder. Du vil primært arbejde i SQL og VBA/Excel i forbindelse med disse opgaver.

Hvem er du?

Vi forventer, at du har flere års erfaring indenfor kvantitativ finansiel analyse (gerne risikostyring) i en bank eller et pensionsselskab.  Vi forventer, at du har en kandidatgrad eller ph.d. inden for finansiering/ økonomi/matematik/forsikringsmatematik, som har givet dig et solidt fagligt fundament for at arbejde med finansiel risikostyring. Et godt kendskab til såvel investeringsrisici som risikomodellering af pensionsforpligtigelser er en klar fordel i denne stilling.  

Vi arbejder i et professionelt miljø præget af høj kompleksitet og ofte med korte deadlines. Vi stiller derfor høje krav til din evne til at kunne udføre dine opgaver med høj kvalitet til den aftalte tid.  Du motiveres af at levere et godt resultat og går passioneret til udfordringer, som du ikke på forhånd kender svaret på. 

Du er kvalitetsbevidst, resultatorienteret og indgår effektivt og ansvarsfuldt i teamets arbejde, uanset om du løser opgaver selvstændigt eller i samarbejde med dine kollegaer. Du bidrager med positivitet og energi, udviser fleksibilitet, handlekraft og initiativ og sætter pris på en uformel og humoristisk tone på kontoret.  

Udviklingen på tværs af de finansielle markeder, produkter og regelsæt går stærkt og påvirker konstant rammerne for vores arbejde. Det er en forudsætning, at du har evne og interesse for at opbygge og fastholde ekspertviden inden for disse områder. 

IT-anvendelse og programmering er en central del af jobbet for at kunne designe og udvikle robuste modellerings-, analyse- og rapporteringsløsninger.  Det er en forudsætning, du har interesse for programmering og en fordel, at du har erfaring enten med C#, Phyton eller et tilsvarende programmeringssprog. 

Du vil også få en vigtig rolle, når afdelingen skal formidle væsentlige risikobudskaber til interne og eksterne interessenter. Evnen til at kunne kommunikere skriftligt på et tydeligt og korrekt dansk er derfor også en nødvendig kvalifikation i denne rolle. 

Hvad tilbyder vi?

Risikostyringsafdelingen har aktuelt 11 medarbejdere inkl. Risikochefen, som vil blive din direkte leder. 
Du vil blive en del af Risiko- og Performance teamet i Risikostyringsafdelingen på i alt 5 risikoanalytikere, som har ansvaret for risiko-, solvens- og performance beregninger, risikoanalyser, risikorapportering og tilknyttede it-løsninger for PenSam’s pensions- og skadesforsikringsaktiviteter. Teamet arbejdet tæt sammen med afdelingens øvrige medarbejdere og specialister fra fx Investeringsafdelingen, Aktuarafdelingen og Investment Controlling. PenSam er en aktiv partner i det danske branchesamarbejde gennem Forsikring & Pension og samarbejder ligeledes løbende med en række ledende internationale investeringsbanker, investeringsfonde- og rådgivere. Du kan også forvente at blive inddraget i dialogen med eksterne samarbejdspartnere – fx i forbindelse med risikoanalyse af nye finansielle instrumenter eller arbejde med implementering af ny finansiel regulering i branchen. 

Arbejdet i afdelingen er præget af en høj faglighed, og du vil få en afvekslende hverdag med en stor grad af uddelegeret ansvar, med stor indflydelse på struktureringen af din egen arbejdsdag i samarbejde med dine teamkollegaer gennem jeres fælles 14-dages sprintplanlægning. 

Stillingen som kvantitativ risikoanalytiker giver rig mulighed for, at du kan udvide og skærpe din faglige profil og gradvist opbygge erfaring indenfor hele teamets ansvarsområde alt efter afdelingens prioriteringer og dine egne faglige kvalifikationer og interesser. 

I PenSam ligger vi meget vægt på at arbejde med faglig- og personlig udvikling på både individuelt, afdelings- og virksomhedsniveau, og du vil sammen med kollegaer og din leder være med til at sætte konkrete mål for, hvordan vi i fællesskab hele tiden kan forbedre måden, vi arbejder på og skaber mest mulig værdi for vores kunder. 

Vil du vide mere?

Du er velkommen til at ringe til risikochef Morten Weis på mobil 61 55 26 60.

Ansøgningsfrist: 19.10.2020. Eksamensbeviser m.m. uploades sammen med ansøgningen og CV.  Der afholdes løbende samtaler i ansøgningsperioden. Første runde samtaler afholdes på Skype og evt. anden runde samtaler forventes på nuværende tidspunkt afholdt som fysiske møder.

PenSam Gruppen omfatter arbejdsmarkedspensioner samt bank- og forsikringsvirksomhed. Den samlede balance er på 160 mia. kr., og mere end 400.000 kunder. Læs mere om PenSam’s forretning og PenSam som arbejdsplads på www.pensam.dk            
PenSam - Jørgen Knudsens Vej 2 - Postboks 282 - DK-3520 Farum - Tlf.: +45 44 39 39 39 - Fax: +45 44 39 39 40 - pensam@pensam.dk - Forbehold
Dette stillingsopslag er udløbet. Tryk her for at se joblisten.