Test Manager til IT’s drift aktiviteter i PenSam

Test Manager til IT’s drift aktiviteter i PenSam

Kunne du tænke dig at være med på et engageret og fagligt stærkt hold, der fokuserer på at levere robuste og tidssvarende løsninger til kunderne? I PenSam IT er det vigtigt, at vi bygger bro mellem vores forretnings behov og vores leverandører. I IT sikrer vi, at løsninger kravstilles, beskrives, brugeraccepttestes og driftes, så forretningen kan levere ift. forretningsbehovene og PenSams løfter til vores kunder.
 
Pensionsselskabet du kan regne med 
 I PenSam arbejder vi målrettet på en standardisering og simplificering af vores IT-løsninger, og i den forbindelse har vi outsourcet både udvikling og drift af vores IT-løsninger.  I den sammenhæng er der selvfølgelig fokus på kvalitetssikring af de løsninger, vi får leveret. Her vil du spille en vigtig rolle.

Om jobbet

Som Test Manager er du ansvarlig for at drive testforløbet i samarbejde med forretningen og vores leverandører, hvor fokus er vores releases som indeholder projekter og mindre ændringer til vores produktionssystemer. Som testmanager forventes det, at du:
• er ansvarlig for planlægning, gennemførsel, opfølgning og rapportering af brugeraccepttest af PenSams leverancer fra vores Leverandører
• driver og koordinerer brugeraccepttest i samarbejde med vores Leverandører
   o fortager kvalitetssikring af PenSam leverancer 
   o følger op på fejl og fejlrettelser
   o driver tværgående testaktiviteter
   o har indsigt i testværktøjer og testteknikker
   o holder testteamet motiveret og sikrer, at de har fokus på de væsentlige aktiviteter
   o kommer med indstillinger vedrørende kvaliteten af leverancer til ledelsen, så de kan træffe de rigtige beslutninger
• vejleder vores forretning om testbarhed af krav, acceptkriterier og skrivning at testscenarier
• kan uddanne vores forretning i testteknikker, metoder og værktøjer.

Hvem er du?

Vi forventer, at du:
• har en relevant uddannelse inden for IT
• har flere års erfaring fra den finansielle sektor
• har erfaringer med testmetoder, og kan anvende dem i praksis
• har solide erfaringer som test manager og kan vise dokumenterbare resultater indenfor området
• har gode samarbejdsevner og et betydeligt personligt drive og ansvarsfølelse
• har gode kommunikationsevner og kan kommunikere med forskellige faggrupper
• har forståelse for at kvalitet og leverancer til tiden er et "must" 
• har kendskab til Release test management
• har ISTQB/ISEB-certificering (er en fordel, men er ikke et krav).

Som person er du struktureret, vedholdende, resultatorienteret, styrende, proaktiv og god til at samarbejde. Du skal kunne prioritere mellem opgaver og se udfordringer som en mulighed for udvikling. Du skal have gode kommunikationsevner og være i stand til at kommunikere både med forretningen, ledelsen, og PenSams IT-leverandører.

Hvad tilbyder vi?

Vi er et team bestående af ca. 11 medarbejdere, der er kendetegnet ved professionel håndtering af vores ansvar og opgaver i et uformelt arbejdsmiljø, hvor vi samarbejder på tværs og udviser respekt for hinanden og hinandens kompetencer.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til stillingen, som er tidsbegrænset til to år, er du velkommen til at kontakte IT-direktør Thomas Axen på 20 42 78 31 eller den testansvarlige Charlotte Dam på 28 91 72 65. Vi inviterer løbende relevante kandidater til samtale, så søg stillingen allerede i dag.

Vi glæder os til at høre fra dig.

PenSam Gruppen omfatter arbejdsmarkedspensioner samt bank- og forsikringsvirksomhed. Den samlede balance er på 160 mia. kr., og mere end 400.000 kunder. Læs mere om PenSam’s forretning og PenSam som arbejdsplads på www.pensam.dk            
PenSam - Jørgen Knudsens Vej 2 - Postboks 282 - DK-3520 Farum - Tlf.: +45 44 39 39 39 - Fax: +45 44 39 39 40 - pensam@pensam.dk - Forbehold