Analytiker til risikostyring af bankaktiviteter

Analytiker til risikostyring af bankaktiviteter

Risikostyringsafdelingen i PenSam søger en nyuddannet kandidat med talent og interesse for risikostyring, kvantitativ analyse og samarbejde.

For PenSam handler risikostyring om at skabe værdi og tillid for vores kunder. Risikostyringsfunktionen i PenSam medvirker til at skabe tillid til selskabets finansielle robusthed, sikre sunde operative processer og en rettidig identifikation af nye trends, som kan blive til morgendagens risici.

Om jobbet

Vi søger en ny kollega til vores faglige team med ansvaret for risikostyringsopgaver i forbindelse med PenSam’s bankaktiviteter. Teamets opgaver dækker risiko- og solvens beregninger, risikoanalyser, og risikorapportering for PenSam Bank. På sigt vil du efter interesse og kvalifikationer også kunne blive involveret i afdelingens øvrige risikostyringsopgaver, som spænder bredt over investeringsrisici, forsikringsrisici og operationelle risici. Eksempler på konkrete opgaver du selvstændigt eller i samarbejde med erfarne kollegaer skal arbejde med er:

• Udføre analyser af udviklingen indenfor kredit-, markeds- og likviditetsrisiko og udarbejde risikorapportering til direktionen og bestyrelsen
• Deltage i udviklingen og vedligeholdelsen af vores risikoberegninger og rapporteringsløsninger i afdelingens IT-systemer – herunder konfiguration, integration og automatisering af risikoberegninger i såvel interne- som eksterne risikosystemer
• Designe og udarbejde stresstest af aktuelle risikoeksponeringer og fremregninger af forventede fremtidige eksponeringer
• Arbejde med test og validering af statistiske kreditmodeller
• Analysere og implementere nye lovgivningskrav til risikostyringen.

Hvem er du?

Vi forventer, at du er nyuddannet med en kandidatgrad inden for finansiering/økonomi eller lignende, som giver dig en god baggrund inden for risikostyring. Erfaring med risikostyring eller finansiel analyse fra et relevant studiejob vil være et ekstra plus.  

Vi arbejder i et professionelt miljø præget af høj kompleksitet og ofte med korte deadlines. Det er derfor vigtigt, at du er fagligt dygtig med en skarp analytisk sans, at du er god til at sætte struktur på dit arbejde, kan arbejde selvstændigt, og at du kan holde fokus på det, som er væsentligt, så opgaven bliver løst til aftalt tid med den rette kvalitet. Du vil indgå i et lille team, hvor opgaverne spænder bredt, og det er derfor vigtigt, at du af natur er nysgerrig og bliver motiveret af at lære nyt, som du med det samme kan anvende i praksis. 

Vi søger en kollega, som vil bidrage til teamet og afdelingen med positivitet og energi, som udviser fleksibilitet, handlekraft og initiativ – og ikke mindst føler en stærk motivation for at indgå i tværfagligt samarbejde og teamwork. 

Udviklingen på tværs af de finansielle markeder, produkter og regelsæt går stærkt og påvirker konstant rammerne for vores arbejde. Det er en forudsætning, at du har evne og interesse for at opbygge og fastholde ekspertviden inden for disse områder. 

Dine it-kvalifikationer er også vigtige, og for at være effektiv i dit arbejde er det nødvendigt, at du selvstændigt vil kunne arbejde med at sikre gode it-løsninger til beregninger, dataanalyser og rapportering i SQL og Excel/VBA. 

Du vil få en vigtig rolle, når afdelingen skal formidle væsentlige risikobudskaber til interne og eksterne interessenter. Evnen til at kunne kommunikere skriftligt på et tydeligt og korrekt dansk er derfor også en vigtig kvalifikation i denne stilling. 

Hvad tilbyder vi?

PenSam servicerer over 400.000 kunder med arbejdsmarkedspension, forsikrings- og bankprodukter med over 150 mia. kr. i investeringsaktiver. PenSam Bank er en internetbaseret privatkundebank med en balance på ca. 2 mia. kr., og du vil fra en central placering i organisationen hurtigt blive erfaren i alle aspekter af risikostyringen af et mindre pengeinstitut, samtidigt med at du har fordelen af at være del af risikostyringsafdelingen i en stor finansiel koncern med mange dygtige kollegaer. Du vil få en bred kontaktflade i hele organisationen og vil hurtigt indgå i samarbejde med kollegaer fra andre afdelinger.  

Som medarbejder i risikostyringsafdelingen har du mulighed for at være med til at sætte kursen for en spændende faglig og personlig udviklingsrejse for afdelingen som helhed og dig selv som individ. PenSam ligger stor vægt på udvikling af organisationen og medarbejderne og tilbyder en afvekslende hverdag, hvor du vil få stor indflydelse på tilrettelæggelsen af din egen arbejdsdag. 

Vil du vide mere?

Du er velkommen til at ringe til risikochef Morten Weis på mobil 61 55 26 60.
Ansøgningsfrist: 25.01.2021. Eksamensbeviser m.m. uploades sammen med ansøgningen og CV.  Der afholdes løbende samtaler i ansøgningsperioden. 

PenSam Gruppen omfatter arbejdsmarkedspensioner samt bank- og forsikringsvirksomhed. Den samlede balance er på 160 mia. kr., og mere end 400.000 kunder. Læs mere om PenSam’s forretning og PenSam som arbejdsplads på www.pensam.dk            
PenSam - Jørgen Knudsens Vej 2 - Postboks 282 - DK-3520 Farum - Tlf.: +45 44 39 39 39 - Fax: +45 44 39 39 40 - pensam@pensam.dk - Forbehold