Dette stillingsopslag er udløbet. Tryk her for at se joblisten.
PenSam søger en Direktionskonsulent til Ledelsessekretariatet

PenSam søger en Direktionskonsulent til Ledelsessekretariatet 

Trives du i orkanens øje? Vil du være med til at præge udviklingen i et af Danmarks største arbejdsmarkedspensionsselskaber? Vi søger en alsidig AC’er med forretningsmæssig nysgerrighed, køligt overblik og strategisk forståelse til direktions- og bestyrelsesbetjening. PenSam’s opgave er at sikre velfærdsstatens kernetropper – sosu-assistenten og pædagogmedhjælperen – gode opsparinger til deres alderdom. Vi har over 400.000 arbejdsmarkedspensionskunder, som vi også tilbyder bank- og forsikringsløsninger til. Vores organisation er i rivende udvikling – og som led heri ønsker vi at styrke den strategiske og analytiske tilgang til betjening af vores direktion og bestyrelser. Derfor søger vi en ny kollega med tydeligt blik for kvalitetssikring og udvikling af vores forretningsdrevne opgaveløsning.

Om jobbet

Du varetager den løbende kontakt til både direktion og bestyrelsesmedlemmer samt interne stakeholders. Du holder styr på kravene til bestyrelser, både i form af lovgivning og anbefalinger for god selskabsledelse og har interesse for udvikling af bestyrelsesarbejdet. Endelig sikrer du relevant mødemateriale af højeste kvalitet både til direktion og bestyrelser. 

Dine konkrete arbejdsopgaver vil bl.a. omfatte:

• Koordination og betjening af en eller flere af PenSam’s bestyrelser, herunder i forhold til processtyring og årsplaner, kvalitetssikring af og feedback på materiale, mødeforberedelse, referater og tilbagemelding.
• Videndeling og sparring med hele organisationen i forhold til forretningsdrevet opgaveløsning samt klare og tydelige sagsfremstillinger til direktion og bestyrelse. 
• Udarbejdelse og kvalitetssikring af præsentationer og oplæg for den administrerende direktør – typisk om emner i krydsfeltet mellem finansiel regulering, arbejdsmarkedets parter og investering samt andre pensionspolitiske samfundsforhold.
• Diverse intern koordinering, herunder bidrag til at skabe tværgående overblik for direktionen over hele forretningen.

Hvem er du?

Økonomisk interesseret AC-generalist, gerne med mindst et par års erfaring og med lyst til at lære mere og udvikle dig. Det er et plus, hvis du har erfaring med ledelsesbetjening. Du har politisk tæft, forretningsmæssig forståelse og tænker i processtyring og -optimering. Du kan se helheder på tværs og skabe overblik. Du tænker selvstændigt, men med sans for detaljen. Du er fagligt velfunderet og stærk i skriftlig og mundtlig kommunikation.

Du er diplomatisk og har god situationsfornemmelse og forståelse for hvordan en stor organisation fungerer. Du trives med et til tider højt tempo og er fleksibel i perioder med megen mødeaktivitet – også når vi i fællesskab skal have stort og småt til at spille sammen på dagen. Du har godt humør og begår dig godt i et lille team med en bred kontaktflade udadtil i organisationen.

Hvad tilbyder vi?

Vi tilbyder et job i en organisation i bevægelse med gode udviklingsmuligheder og stort ansvar, og selvom vi har meget, vi gerne vil nå, har vi det sjovt med hinanden. Med dig består afdelingen af i alt 8 dedikerede kollegaer.

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at ringe til afdelingschef for Ledelsessekretariatet Eva Lisby Rømer Lausen på 22 16 59 92.
Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest mandag den 12. april 2021 mhp. start den 1. juni 2021.

PenSam Gruppen omfatter arbejdsmarkedspensioner samt bank- og forsikringsvirksomhed. Den samlede balance er på 165 mia. kr., og mere end 430.000 kunder. Læs mere om PenSam’s forretning og PenSam som arbejdsplads på www.pensam.dk            
PenSam - Jørgen Knudsens Vej 2 - Postboks 282 - DK-3520 Farum - Tlf.: +45 44 39 39 39 - Fax: +45 44 39 39 40 - pensam@pensam.dk - Forbehold
Dette stillingsopslag er udløbet. Tryk her for at se joblisten.