Erfaren kvantitativ analytiker søges til risikostyringsafdelingen i PenSam

Erfaren kvantitativ analytiker søges til risikostyringsafdelingen i PenSam

Spændende mulighed for at arbejde med udvikling af risikomodellering og finansiel risikostyring i et stærkt fagligt miljø.

Om jobbet

PenSam arbejder målrettet for at fastholde et investeringsafkast blandt de bedste i branchen, og vi driver en ambitiøs udviklingsagenda indenfor investerings- og risikostyringsområdet. Til en nyoprettet stilling søges derfor en erfaren risikoanalytiker, som kan være med til at drive arbejdet med udvikling og vedligeholdelse af selskabets risikomodeller og tilknyttede it-løsninger. Eksempler på konkrete opgaver du vil kunne få:

• Risikomåling og integration af nye finansielle instrumenter i afdelingens risikostyringssystemer (MSCI Risk Manager/BarraOne)
• Udvikling af risikomål og solvensberegninger i relation til langsigtede stokastiske fremregninger af aktiver og passiver
• Udvikling og vedligeholdelse af afdelingens IT-systemer – herunder konfiguration og automatisering af risikoberegninger i såvel interne- som eksterne risikosystemer 
• Simulation og analyse af økonomiske afkaststier vha. Moody’s ESG-software
• Risikovurdering af investeringstiltag og porteføljemålsætninger
• Udvikling af risikostyringsprincipper til at sikre en langsigtet robust finansiel styring
• Analyse og rapportering af udvikling i risiko- og kapitalforhold på tværs af selskaber i PenSam gruppen til direktion, bestyrelse og tilsynsmyndigheder. 

Hvem er du?

Vi forventer, at du minimum har fem års erfaring indenfor kvantitativ finansiel analyse og markedsrisikostyring i en bank eller et pensionsselskab, hvor du har opnået konkrete resultater og opbygget praktiske erfaringer til effektivt at tackle nye faglige udfordringer. Uddannelsesmæssigt forventer vi, at du har en kandidatgrad eller ph.d. inden for finansiering/ økonomi/matematik eller tilsvarende. Erfaring med risikostyring af pensionsforpligtigelser er en fordel, men ikke et krav. Derimod forventer vi, at du har ekspertviden om finansielle instrumenter og markedsrisikomodellering. 

Vi arbejder i et professionelt miljø præget af høj kompleksitet og ofte med korte deadlines. Vi stiller derfor høje krav til din evne til at kunne udføre dine opgaver med høj kvalitet til den aftalte tid.  Du er kvalitetsbevidst og resultatorienteret, uanset om du løser opgaver selvstændigt eller i samarbejde med dine kollegaer. Du bidrager med positivitet og energi, udviser fleksibilitet, handlekraft og initiativ og tager ansvar for, at afdelingen lykkes med sine mål. 

Udviklingen på tværs af de finansielle markeder, produkter og regelsæt går stærkt og påvirker konstant rammerne for vores arbejde. Det er en forudsætning, at du har evne og interesse til at fastholde ekspertviden inden for disse områder. 

Programmering og dataanalyse udgør en central del af jobbet, så det er forudsætning, at du har stærke programmeringskompetencer og har bevist, at du kan anvende disse til at skabe brugbare it-løsninger. Vi udvikler primært i SQL, C# eller Python, og Excel/VBA/SQL anvendes til dataanalyse. Erfaring med MSCI Risk Manager/BarraOne er en klar fordel. 

Vores risikoanalyser danner grundlag for forretningsmæssige beslutninger i bl.a. direktion og bestyrelse, som får direkte betydning for forvaltningen af pensionsopsparingen for vores 400.000 kunder. Det er derfor vigtigt, at du både i skrift og tale kan formidle komplekse emner i form af konkrete forretningsmæssige budskaber og anbefalinger tilpasset modtagernes behov. 

Hvad tilbyder vi?

Risikostyringsafdelingen har 13 medarbejdere inkl. Risikochefen, som vil blive din direkte leder. 
Du vil blive en del af Risiko- og Performance teamet i Risikostyringsafdelingen på i alt 8 risikoanalytikere, som har ansvaret for risiko-, solvens- og performance beregninger, risikoanalyser, risikorapportering og tilknyttede it-løsninger for PenSam’s pensions- og skadesforsikringsaktiviteter. Teamet arbejdet tæt sammen med afdelingens øvrige medarbejdere og specialister fra fx Investeringsafdelingen, Aktuarafdelingen og Investment Control. PenSam er en aktiv partner i det danske branchesamarbejde gennem Forsikring & Pension og samarbejder ligeledes løbende med en række ledende internationale investeringsbanker, investeringsfonde- og rådgivere. Du kan også forvente at blive inddraget i dialogen med eksterne samarbejdspartnere – fx i forbindelse med risikoanalyse af nye finansielle instrumenter eller arbejde med implementering af ny finansiel regulering i branchen. 

Arbejdet i afdelingen er præget af en høj faglighed, og du vil få en afvekslende hverdag med en høj grad af uddelegeret ansvar og med stor indflydelse på struktureringen af din egen arbejdsdag i samarbejde med dine teamkollegaer gennem jeres fælles sprintplanlægning. 

Du vil gennem udfordrende arbejdsopgaver fortsætte med at skærpe din faglige profil og gradvist opbygge erfaring indenfor hele teamets ansvarsområde alt efter afdelingens prioriteringer og dine egne faglige kvalifikationer og interesser. 

I PenSam lægger vi meget vægt på at arbejde med faglig- og personlig udvikling på både individuelt, afdelings- og virksomhedsniveau, og du vil sammen med kollegaer og din leder være med til at sætte konkrete mål for, hvordan vi i fællesskab hele tiden kan forbedre måden, vi arbejder på og skaber mest mulig værdi for vores kunder. 

Vil du vide mere?

Du er velkommen til at ringe til risikochef Morten Weis på mobil 61 55 26 60 eller senior risikoanalytiker Preben Bertelsen på mobil 41 95 01 90.

Ansøgningsfrist: 11.10.2021. Eksamensbeviser m.m. uploades sammen med ansøgningen og CV.  Der afholdes løbende samtaler i ansøgningsperioden. 

PenSam Koncernen omfatter arbejdsmarkedspensioner samt bank- og forsikringsvirksomhed. Den samlede balance er på 165 mia. kr., og mere end 430.000 kunder. Læs mere om PenSam’s forretning og PenSam som arbejdsplads på www.pensam.dk            
PenSam - Jørgen Knudsens Vej 2 - Postboks 282 - DK-3520 Farum - Tlf.: +45 44 39 39 39 - Fax: +45 44 39 39 40 - pensam@pensam.dk - Forbehold