Dette stillingsopslag er udløbet. Tryk her for at se joblisten.
Finansiel controller med godt overblik

Finansiel controller med godt overblik

PenSam søger en selvstændig erfaren person, der vil bidrage aktivt til at økonomiafdelingen i højere grad skal deltage aktivt i den finansielle styring og regnskabsudarbejdelse af koncernens selskaber med fokus på liv- og pensionsselskaberne.
 
Økonomiafdelingen er en del af forretningsområdet Finansiel styring, som varetager opgaver inden for regnskab, risiko, jura, omkostningsstyring, strategi, administration af investeringsaktiver og likviditetshåndtering.

Om jobbet

Som finansiel controller har du en central rolle for udarbejdelse af regnskaber i PenSam gruppen. Du vil komme til at arbejde tæt sammen med andre afdelinger især aktuariatet, backoffice og risikofunktionen.

Du skal endvidere være med til at videreudvikle og optimere vores processer, så både månedsregnskaber og års- og delårsrapporter kan færdigøres hurtigere uden at gå på kompromis med kvaliteten.

Opgaverne varierer og kræver en god forståelse for processerne i en større økonomifunktion.

Arbejdsopgaverne vil bl.a. være:

• Ansvar for udarbejdelse og kvalitetssikring af års- og delårsrapporter
• Udviklingsopgaver inden for koncernens regnskabsrapportering
• Ansvar for implementering af ny lovgivning
• Deltagelse i tværfaglige projekter
• Udvikle regnskabsprocessen og implementere closing excellence
• Optimering af processerne på regnskabsområdet
• Ansvar for rettidig og korrekt indberetning til Finanstilsyn, herunder solvens II
• Skrive indstillinger til beslutninger i den finansielle ledelse

Som finansiel controller bliver du en del af et regnskabsteam, som består af 6 personer.

I stillingen vil du referere til koncernøkonomichefen.

Hvem er du?

Du har flere års erfaring fra en økonomifunktion og/eller revisionsvirksomhed og har derigennem opnået stærke kompetencer indenfor den finansielle lovgivning, især indenfor liv- og pensionsområdet. Er god til at omsætte ny lovgivning til praksis, har arbejdet på tværs i en større organisation og har gode skriftlige og mundtlige kommunikationsevner. Det er en fordel, du har erfaring med at arbejde struktureret med store datamængder.

Vi forventer du som minimum har en teoretisk uddannelse fx cand. Merc. aud. eller HD Regnskab.

Som person er du selvstændig, udadvendt og en god kommunikator, du formår at tage ansvar for at få dine ting udført, så du når i mål med igangsatte opgaver. Du trives med at befinde dig midt i forandringen og evner at gribe de muligheder det giver for at forme fremtiden.

Du har styr på detaljen, har gode samarbejdsevner er serviceminded og tager ejerskab for opgaverne, og så har du humor!

Hvad tilbyder vi?

Vi er en finansiel koncern med forretningsområder inden for pension, forsikring og bank. Vi har fokus på at gøre en forskel for vores kunder.

Vi tilbyder et spændende og udfordrende job i en organisation, der er i stadig udvikling og forandring. Du får en bred vifte af opgaver og har mulighed for at præge din hverdag.

Medarbejderne er det vigtigste aktiv i PenSam. Derfor stræber vi efter løbende udvikling af kompetencer samt en god balance mellem arbejdsliv og privatliv.

Vil du vide mere?

Du er velkommen til at ringe til koncernøkonomichef Jesper Overgaard på mobil 26 70 87 03.

Ansøgningsfristen er den 27. september 2017. Vi behandler ansøgninger løbende.


PenSam Gruppen omfatter arbejdsmarkedspensioner samt bank- og forsikringsvirksomhed. Den samlede balance er på 140 mia. kr., og mere end 400.000 kunder. Læs mere om PenSam’s forretning og PenSam som arbejdsplads på www.pensam.dk
           
PenSam - Jørgen Knudsens Vej 2 - Postboks 282 - DK-3520 Farum - Tlf.: +45 44 39 39 39 - Fax: +45 44 39 39 40 - pensam@pensam.dk - Forbehold
Dette stillingsopslag er udløbet. Tryk her for at se joblisten.