Dette stillingsopslag er udløbet. Tryk her for at se joblisten.
Kvantitativ analytiker søges til risikostyringsafdelingen i PenSam

Kvantitativ analytiker søges til risikostyringsafdelingen i PenSam

Spændende mulighed for at arbejde med udvikling af finansiel risikostyring i et stærkt fagligt miljø.

Om jobbet

PenSam arbejder målrettet for at fastholde et investeringsafkast blandt de bedste i branchen, og vi driver en ambitiøs udviklingsagenda indenfor investerings- og risikostyringsområdet. Til Risiko & Performance teamet søger vi en kvantitativ analytiker, som kan være med til at beregne og analysere investeringsporteføljens egenskaber for at styrke forståelsen af, hvilke faktorer som driver de finansielle tab og gevinster.

Eksempler på konkrete opgaver du vil kunne få:
• Beregning og analyse af investeringsafkast og porteføljens performance
• Udvikling af metoder til risiko-dekomponering af investeringsafkastet vha. MSCI BarraOne
• Risikomåling og integration af nye finansielle instrumenter i afdelingens risikostyringssystemer (MSCI Risk Manager/BarraOne)
• Udviklingen og vedligeholdelsen af afdelingens IT-systemer – herunder konfiguration og automatisering af beregnings- og rapporteringsløsninger i såvel interne som eksterne risikosystemer
• Analyse og rapportering af udvikling i risiko- og kapitalforhold på tværs af selskaber i PenSam gruppen til direktion, bestyrelse og tilsynsmyndigheder. 

Hvem er du?

Vi forventer, at du har talent og stor interesse for at arbejde med kvantitativ finansiel analyse. Hvis du har et par års relevant erhvervserfaring, især indenfor beregning og analyse af investeringsafkast, vil det være en klar fordel, men det er ikke et afgørende krav. Skulle du have en seniorprofil med stor erfaring indenfor afkast/performance analyse, og har du lyst til at tage et nyt skridt i din karriere, så kan rollen tilpasses til dine erfaringer og ambitioner for at drive et fagligt ansvarsområde. Vi forventer, at du har en uddannelsesmæssig baggrund med en kandidatgrad inden for økonomi, finansiering eller lignende, evt. suppleret af en CFA-grad for mere erfarne profiler. 

Vi arbejder i et professionelt miljø præget af høj kompleksitet og ofte med korte deadlines. Vi stiller derfor høje krav til din evne til at kunne udføre dine opgaver med høj kvalitet til den aftalte tid.  Du er kvalitetsbevidst og resultatorienteret, uanset om du løser opgaver selvstændigt eller i samarbejde med dine kollegaer. Du bidrager med positivitet og energi, udviser fleksibilitet, handlekraft og initiativ og tager ansvar for, at afdelingen lykkes med sine mål. 

Udviklingen på tværs af de finansielle markeder, produkter og regelsæt går stærkt og påvirker konstant rammerne for vores arbejde. Det er en forudsætning, at du har evne og interesse til at opbygge og fastholde ekspertviden inden for disse områder. 

Programmering og dataanalyse udgør en central del af jobbet, så det er forudsætning, at du har stærke programmeringskompetencer og har bevist, at du kan anvende disse til at skabe brugbare it-løsninger. Vi udvikler primært i SQL, C# eller Python, og Excel/VBA/SQL anvendes til dataanalyse. Erfaring med Simcorp Dimension og MSCI Risk Manager/Barra One er en klar fordel. 

Vores risikoanalyser danner grundlag for forretningsmæssige beslutninger i bl.a. direktion og bestyrelse, som får direkte betydning for forvaltningen af pensionsopsparingen for vores 400.000 kunder. Det er derfor vigtigt, at du både i skrift og tale kan formidle komplekse emner i form af konkrete forretningsmæssige budskaber og anbefalinger tilpasset modtagernes behov. 

Hvad tilbyder vi?

Risikostyringsafdelingen har 14 medarbejdere inkl. Risikochefen, som vil blive din direkte leder. 
Du vil blive en del af Risiko- og Performance teamet i Risikostyringsafdelingen på i alt 8 risikoanalytikere, som har ansvaret for risiko-, solvens- og performance beregninger, risikoanalyser, risikorapportering og tilknyttede it-løsninger for PenSam’s pensions- og skadesforsikringsaktiviteter. Teamet arbejdet tæt sammen med afdelingens øvrige medarbejdere og specialister fra fx Investeringsafdelingen, Aktuarafdelingen og Investment Control. PenSam er en aktiv partner i det danske branchesamarbejde gennem Forsikring & Pension og samarbejder ligeledes løbende med en række ledende internationale investeringsbanker, investeringsfonde- og rådgivere. Du kan også forvente at blive inddraget i dialogen med eksterne samarbejdspartnere – fx i forbindelse med risikoanalyse af nye finansielle instrumenter eller arbejde med implementering af ny finansiel regulering i branchen. 

Arbejdet i afdelingen er præget af en høj faglighed, og du vil få en afvekslende hverdag med en høj grad af uddelegeret ansvar og med stor indflydelse på struktureringen af din egen arbejdsdag i samarbejde med dine teamkollegaer gennem jeres fælles sprintplanlægning. 

Du vil gennem udfordrende arbejdsopgaver fortsætte med at skærpe din faglige profil og gradvist opbygge erfaring indenfor hele teamets ansvarsområde alt efter afdelingens prioriteringer og dine egne faglige kvalifikationer og interesser. 

I PenSam ligger vi meget vægt på at arbejde med faglig- og personlig udvikling på både individ-, afdelings- og virksomhedsniveau, og du vil sammen med kollegaer og din leder være med til at sætte konkrete mål for, hvordan vi i fællesskab hele tiden kan forbedre måden, vi arbejder på og skaber mest mulig værdi for vores kunder. 

Vil du vide mere?

Du er velkommen til at ringe til risikochef Morten Weis på mobil 61 55 26 60 (i uge 31, 33-35) eller chefrisikoanalytiker Preben Bertelsen på mobil 41 95 01 90 (uge 30-35).

Ansøgningsfrist: 01.09.2022. Eksamensbeviser m.m. uploades sammen med ansøgningen og CV.  Der afholdes løbende samtaler i ansøgningsperioden.

PenSam Koncernen omfatter arbejdsmarkedspensioner samt bank- og forsikringsvirksomhed. Den samlede balance er på 180 mia. kr., og mere end 460.000 kunder. Læs mere om PenSam’s forretning og PenSam som arbejdsplads på www.pensam.dk            
PenSam - Jørgen Knudsens Vej 2 - Postboks 282 - DK-3520 Farum - Tlf.: +45 44 39 39 39 - Fax: +45 44 39 39 40 - pensam@pensam.dk - Forbehold
Dette stillingsopslag er udløbet. Tryk her for at se joblisten.