Dette stillingsopslag er udløbet. Tryk her for at se joblisten.
Kvantitativ analytiker søges til risikostyringsafdelingen i PenSam

Kvantitativ analytiker søges til risikostyringsafdelingen i PenSam

Er du ambitiøs, talentfuld og nysgerrig på finansiel risikostyring i pensionssektoren og har lyst til at være med til at holde styr på investeringer for over 150 mia. kr. på vegne af vores over 400.000 medlemmer? Så har vi et spændende job, du bør søge. 

Om jobbet

Vi arbejder målrettet for at fastholde et investeringsafkast blandt de bedste i branchen, og derfor driver vi en ambitiøs udviklingsagenda inden for investerings- og risikostyringsområdet. 

I teamet Risiko & Performance søger vi en kvantitativ analytiker, som skal bidrage med beregninger og analyser af investeringsporteføljens egenskaber, herunder styrke forståelsen af, hvilke faktorer der driver de finansielle tab og gevinster. 

Eksempler på konkrete opgaver du vil kunne få:

• Beregning og analyse af investeringsafkast og porteføljens performance
• Risikomåling og integration af nye finansielle instrumenter i afdelingens risikostyringssystemer (MSCI Risk Manager/BarraOne)
• Udvikling og vedligeholdelse af afdelingens IT-løsninger – herunder konfiguration og automatisering af beregnings- og rapporteringsløsninger i såvel interne som eksterne risikosystemer
• Analyse og rapportering af udvikling i risiko- og kapitalforhold på tværs af selskaber i PenSam-gruppen til direktion, bestyrelse og tilsynsmyndigheder. 

Hvem er du?

Vi er på udkig efter en talentfuld og nysgerrig kollega med stor interesse for finansiel risikostyring. Vi forestiller os, at du er nyuddannet og har opnået gode resultater på dit studie, eller at du har et par års relevant erhvervserfaring med tillærte kvalifikationer inden for finansiel risikostyring og programmering. Uddannelsesmæssigt har du en kandidatgrad inden for økonomi, matematik, finansiering eller lignende. 

Du træder ind i et fagligt stærkt og velfungerende team, hvor hverdagen er præget af komplekse opgaver og korte deadlines. Vi forventer derfor, at du udfører dine opgaver med høj kvalitet og til den aftalte tid. Du er konstruktiv og resultatorienteret, uanset om du løser opgaver selvstændigt eller i samarbejde med dine kollegaer. Du bidrager med positivitet og energi, udviser fleksibilitet og tager ansvar for, at teamet lykkes med sine mål. 

Udviklingen på tværs af de finansielle markeder, produkter og regelsæt går stærkt og påvirker konstant rammerne for vores arbejde. Derfor er det en forudsætning, at du har evne og interesse for at opbygge og fastholde ekspertviden inden for disse områder.  

Programmering og dataanalyse udgør en central del af jobbet. Derfor er det vigtigt, at du har en stor interesse for programmering og hurtigt kan tilegne dig nye kvalifikationer til at skabe brugbare it-løsninger. Vi udvikler primært i SQL, C# eller Python, og Excel/VBA/SQL anvendes til dataanalyse, så det er en fordel, hvis du er fortrolig med et eller flere af disse værktøjer. 
 
Vores risikoanalyser danner grundlag for forretningsmæssige beslutninger i bl.a. direktion og bestyrelse og får direkte betydning for forvaltningen af pensionsopsparingen for vores 400.000 kunder. Det er derfor vigtigt, at du både i skrift og tale kan formidle komplekse emner i form af konkrete forretningsmæssige budskaber og anbefalinger tilpasset modtagernes behov. 

Hvad tilbyder vi?

Risikostyringsafdelingen har 14 medarbejdere inkl. Risikochefen, som vil blive din direkte leder. Afdelingen består af flere teams, hvor du vil blive en del af Risiko- og Performance teamet bestående af 8 risikoanalytikere, som har ansvaret for risiko-, solvens- og performanceberegninger, risikoanalyser, risikorapportering og tilknyttede it-løsninger for PenSam’s pensions- og forsikringsaktiviteter. Teamet arbejder tæt sammen med afdelingens øvrige medarbejdere og specialister fra fx Investeringsafdelingen, Aktuarafdelingen og Investment Controlling.  

PenSam er en arbejdsplads med fokus på arbejdsglæde, høj faglighed og personlig udvikling. Du vil få tilknyttet en erfaren kollega som sparringspartner, der vil hjælpe dig med indkøringen. Gennem udfordrende opgaver vil du fortsætte med at skærpe din faglige profil, ligesom du gradvist vil opbygge erfaring inden for teamets forskellige ansvarsområder. Sammen med dine kollegaer og din leder vil du være med til at sætte konkrete mål for, hvordan vi i fællesskab hele tiden kan forbedre måden, hvorpå vi arbejder og skaber mest mulig værdi for vores kunder. I det daglige vil du opleve en høj grad af uddelegeret ansvar, og du vil i samarbejde med dit team få stor indflydelse på struktureringen af din arbejdsdag.

Vi er et social team, der lægger vægt på sammenhold. Tonen er uformel og stemningen er god – også i travle perioder. 

Vil du vide mere?

Du er velkommen til at ringe til risikochef Morten Weis på mobil 61 55 26 60 eller chefrisikoanalytiker Preben Bertelsen på mobil 41 95 01 90.

Afsøgningsfrist m.v.
Ansøgningsfrist: 02.12.2022. 
Eksamensbeviser m.m. uploades sammen med ansøgningen og CV. Der afholdes løbende samtaler i ansøgningsperioden. Derfor anbefaler vi, at du ansøger så hurtigt som muligt.

PenSam Koncernen omfatter arbejdsmarkedspensioner samt bank- og forsikringsvirksomhed. Den samlede balance er på 180 mia. kr., og mere end 460.000 kunder. Læs mere om PenSam’s forretning og PenSam som arbejdsplads på www.pensam.dk            
PenSam - Jørgen Knudsens Vej 2 - Postboks 282 - DK-3520 Farum - Tlf.: +45 44 39 39 39 - Fax: +45 44 39 39 40 - pensam@pensam.dk - Forbehold
Dette stillingsopslag er udløbet. Tryk her for at se joblisten.