Dette stillingsopslag er udløbet. Tryk her for at se joblisten.
PenSam søger en jurist med interesse for den finansielle sektor

PenSam søger en jurist med interesse for den finansielle sektor

Vil du i berøring med mange spændende og udfordrende arbejdsopgaver indenfor finansiel virksomhed. Kunne du tænke dig at arbejde tæt sammen med andre dygtige kollegaer og udvide dine juridiske kompe-tencer? Så har vi en unik mulighed til dig i Jura og Compliance afdelingen.

Om jobbet

PenSam er en finansiel koncern, der arbejder med pension, forsikring og bank.

Jura og Compliance er koncernens centrale juridiske afdeling og compliancefunktion for de tre forretnings-områder. Vi rådgiver PenSam koncernens selskaber om deres aktiviteter og kunder i en gennemreguleret finansiel sektor og medvirker til at sikre brugbare løsninger, hvor juridiske risici er identificeret og håndteret.

Du vil indgå i teamet Jura og Compliance med reference til chefjuristen. Arbejdsopgaverne kan bestå i fx:
• Rådgivning i forbindelse med nye tiltag i forretningerne og ny lovgivning
• Projektdeltagelse
• Konkret sagsbehandling
• Compliance–analyser og rapportering til ledelsen.

Hvem er du?

Vi forventer, at du:
• er cand. jur. eller cand. merc.jur.
• har nogle års relevant erfaring
• er faglig stærk 
• er god til at kommunikere juraen i et klart og forståeligt sprog
• er handlekraftig og initiativrig og bidrager konstruktivt til samarbejdet med andre
• arbejder målrettet med korte tidsfrister 
• er fleksibel og bevarer overblikket
• har overskud til at dele ud af dit gode humør. 

Hvad tilbyder vi?

Du bliver centralt placeret i en finansiel koncern. PenSam har stort fokus på udvikling af organisationen og medarbejderne og tilbyder en afvekslende hverdag.  Du bliver en del af en højt kvalificeret afdeling.

Som en del af Jura og Compliance får du en stor kontaktflade i organisationen og mulighed for at samar-bejde med fagligt stærke og engagerede kolleger på alle niveauer.

Hverdagen er travl, men vi hjælper hinanden med at sikre fleksibilitet, så vi kan få balance mellem arbejds- og privatliv. 

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om stillingen, så ring til chefjurist Hanne Frederiksen på mobil 40 55 39 26 eller til teamleder Rikke Elsborg Forster på mobil 28 94 06 39.
Ansøgningsfrist den 06.02.2023. Vi holder løbende samtaler.

PenSam Koncernen omfatter arbejdsmarkedspensioner samt bank- og forsikringsvirksomhed. Den samlede balance er på 180 mia. kr., og mere end 460.000 kunder. Læs mere om PenSam’s forretning og PenSam som arbejdsplads på www.pensam.dk            
PenSam - Jørgen Knudsens Vej 2 - Postboks 282 - DK-3520 Farum - Tlf.: +45 44 39 39 39 - Fax: +45 44 39 39 40 - pensam@pensam.dk - Forbehold
Dette stillingsopslag er udløbet. Tryk her for at se joblisten.