Dette stillingsopslag er udløbet. Tryk her for at se joblisten.
Projektstyringsansvarlig i PenSam

Projektstyringsansvarlig i PenSam 

Kunne du tænke dig at være med på et engageret og fagligt stærkt hold, der fokuserer på at levere robuste og tidssvarende løsninger til at understøtte en effektiv administration af vores medlemmers pension? 

I PenSam's Forretningsudvikling og IT-område er det vigtigt, at vi bygger bro mellem forretningsbehov og eksekveringen heraf, hvor en væsentlig del varetages af vores leverandører. I Forretningsudvikling og IT sikrer vi, at forretningen får stillet de relevante krav, og vi følger op på, at der kan leveres, så forretningen får de løsninger, de har behov for inden for den aftalte tid, økonomi og kvalitet.

PenSam er et arbejdsmarkedspensionsselskab, der omfatter arbejdsmarkedspensioner samt bankvirksomhed. Vi arbejder målrettet på en standardisering og simplificering af vores forretningsprocesser og IT-løsninger, og i den forbindelse har vi outsourcet både udvikling og drift af vores IT-løsninger. Derfor har vi stor fokus på styring og kvalitetssikring af de løsninger, vi får leveret og det er her, at du vil spille en vigtig rolle.

Om jobbet

Jobbet som projektstyringsansvarlig dækker over to væsentlige elementer, hvor fællesnævneren er styring af porteføljen af IT-projekter og -opgaver i PenSam. Det ene er at agere kontaktpunkt mellem vores forretning og vores IT-leverandører og være med til at kvalificere og standardisere bestillinger af opgaver og projekter, sikre den rette dialog mellem parterne og følge op på fremdriften på bestillingerne til de leveres. Det andet er at sikre et overblik over den samlede portefølje og en tilsvarende ressource- og økonomistyring ift. både interne ressourcer og vores leverandører.

I begge roller arbejder du tæt sammen med interessenter i forretningen, IT og vores leverandører og fungerer som facilitator for at sikre, at de rette opgaver prioriteres, og at den samlede ændringsportefølje har fremdrift og kommer i mål. Du får et bredt indblik i processer og opgaver på tværs af hele PenSam.

Dine primære opgaver vil bl.a. omfatte:
• Drive en effektiv proces, rapportering og økonomistyring i samarbejde med PenSam’s forretningsområder og IT-leverandører
• Drive registrering, arkivering og kvalitetssikring af alle projekter, som bestilles af forretningen og IT samt hos IT-leverandørerne
• Hjælpe forretningen med at få deres behov konkretiseret, så der er et godt grundlag for efterfølgende prioritering af, hvilke opgaver der skal igangsættes hvornår
• Sikre et overblik over interne ressourcer, så opgaver igangsættes i overensstemmelse med tilgængelige ressourcer
• Facilitere intern prioritering af projekter så vi får det rigtige igangsat på det rigtige tidspunkt    
• Sikre at projekter/opgaver overleveres til leverandøren og at der er fælles opfattelse af indhold og deadlines
• Opfølgning på deadlines, økonomi, indhold og kvalitet af leverancerne med leverandørerne
• Udarbejdelse af en god rapportering på porteføljen, der giver overblik til ledelsen i PenSam 
• Løbende sikre at processen, internt og med leverandørerne, evalueres og forbedres
• Drive mindre IT-relaterede ad-hoc opgaver.

Hvem er du?

Vi forventer, at du har en solid erfaring inden for portefølje- og projektstyring, og at du:

• har en relevant uddannelse inden for IT
• har gennemslagskraft og samtidig går efter win-win situationer hver gang
• har erfaring med koordinering og styring af projekter 
• har erfaring med leverandørsamarbejde og -opfølgning 
• vil sætte dig ind i forretningsprocesser og kan omsætte dette til konkrete løsninger 
• har erfaring med tal ift. at understøtte økonomistyring
• har evne til at kommunikere klart og tydeligt til alle niveauer i forretningen.
Som person får du ting til at ske, og du kommer med en god energi, der smitter af på afdelingen og projekterne. Du er god til at etablere positive relationer til samarbejdspartnere internt og eksternt og bruger dette til pragmatisk at nå den bedste løsning. Du er struktureret men fleksibel og trives i en omskiftelig og travl hverdag. 

Hvad tilbyder vi?

I forretningsudvikling og IT arbejder vi som et effektivt team, hvor vi til stadighed arbejder med optimering af rammer for samarbejdet internt og med vores leverandører. Vi sparrer på tværs af fagområderne og projekterne og sammen med dine kolleger, vil du sætte et stærkt aftryk på måden, vi samarbejder med leverandører og resten af PenSam på.

Du vil få en travl hverdag i en virksomhed i udvikling og med en ambitiøs agenda om at ændre tænkningen omkring IT inden for pensionsområdet. Vi har fokus på at levere den bedste pensionsopsparing til vores medlemmer, og IT-projekterne skal være med til at understøtte dette. Vi har en rigtig god atmosfære og en bred vifte af tilbud, som medvirker til, at vi trives socialt og skaber arbejdsmæssige resultater sammen.

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om stillingen, kan du kontakte forretningsudvikling og IT-chef Thomas Axen på telefon: 20427831.
Ansøgningsfrist den 23. oktober 2023.

PenSam Koncernen omfatter arbejdsmarkedspensioner samt bank- og forsikringsvirksomhed. Den samlede balance er på 180 mia. kr., og mere end 480.000 kunder. Læs mere om PenSam’s forretning og PenSam som arbejdsplads på www.pensam.dk            
PenSam - Jørgen Knudsens Vej 2 - Postboks 282 - DK-3520 Farum - Tlf.: +45 44 39 39 39 - Fax: +45 44 39 39 40 - pensam@pensam.dk - Forbehold
Dette stillingsopslag er udløbet. Tryk her for at se joblisten.