Dette stillingsopslag er udløbet. Tryk her for at se joblisten.
Forretningsorienteret IT-sikkerhedskonsulent til PenSam Bank

Forretningsorienteret IT-sikkerhedskonsulent til PenSam Bank

Har du lyst til at blive PenSam Banks IT-sikkerhedskonsulent med ansvar for en række spændende opgaver indenfor IT? 

PenSam Bank er en del af PenSam, der udover bank også driver et pensions- og forsikringsselskab. Lige nu gennemgår koncernen en visionær forandringsproces med kunden i centrum. For PenSam Bank betyder det en balanceret tilgang med fokus på både vækst samt at sikre ‘orden i penalhuset’ i forhold til bl.a. IT-sikkerhed, og det er her, at du kommer ind i billedet.

Om jobbet

Som bankens It-sikkerhedskonsulent bliver du en central person med mange forskellige funktioner. Du skal derfor synes, det er interessant at varetage et bredt udsnit af opgaver indenfor analyse, vurdering og implementering af ny lovgivning samt praktisk håndtering af kontroller, IT-sikkerhedshændelser, styringsdokumenter, leverandørstyring m.m. Alt dette i samarbejde med PenSams centrale IT-enhed og eksterne IT-leverandører. Dine arbejdsopgaver vil bl.a. bestå af at:

• udarbejde og dokumentere IT-risikovurderinger og handlingsplaner 
• facilitere gennemførsel af handlingsplaner og følge op på IT-leverandører i forhold til IT-sikkerhedsydelser
• følge op på IT-sikkerhedshændelser og brud på persondatasikkerhed 
• sikre regelmæssig kontrol af adgange og rettigheder til systemer og data
• vedligeholde styringsdokumenter, herunder politikker og forretningsgange 
• sikre at processer og dokumentation opfylder de lovgivningsmæssige krav 
• deltage i sikkerhedsvurdering og onboarding af nye/ændrede it-løsninger og it-leverandører
• deltage aktivt i forbedring og effektivisering af processer, metoder og værktøjer
• udarbejde og præsentere rapportering til kvartalsvise styregruppemøder. 

Al it-understøttelse i PenSam Bank er outsourcet til underleverandører, så det operationelle og tekniske sikkerhedsarbejde foretages her. Du bliver derfor bindeled mellem PenSam Bank og vores outsourcing partnere, og du kommer til at have et tæt samarbejde med vores centrale IT-enhed samt selvfølgelig vores største IT-leverandør BEC.

Hvem er du?

• du har forretningsforståelse   
• du har erfaring med it-sikkerhedsarbejde gerne fra en anden finansiel virksomhed (det er en fordel, hvis du har kendskab til Ledelsesbekendtgørelsens bilag 5 samt ISO270001)
• du har en grundlæggende viden om it- og it-sikkerhed
• du kommunikerer IT i et klart og forståelig sprog
• du er selvstændig og kan tage ansvar for opgaveløsning 
• du er god til at samarbejde på tværs og tager initiativ
• du kan bevare overblikket og have mange bolde i luften  
• du er positiv og har et godt humør.

Hvad tilbyder vi?

• et spændende job i en finansiel virksomhed, der har et højt ambitionsniveau
• en afvekslende hverdag 
• personalegoder i form af bl.a. personalebank, god pension, fitness faciliteter m.m. 
• et team af gode kollegaer
• frihed under ansvar.
 
PenSam har stort fokus på medarbejdertrivsel samt faglig og personlig udvikling. Vi værdsætter dygtige medarbejdere, og ved at vores succes kommer gennem en fælles indsats.
 
Lønnen vil afspejle dine kvalifikationer og baggrund. 

Vil du vide mere?

Vi ser frem til at modtage din ansøgning samt CV senest den 10. april 2023. Vi behandler ansøgningerne i takt med, at vi modtager dem og afholder løbende samtaler. Vi ønsker stillingen besat snarest muligt. 

Hvis du har spørgsmål til stillingen eller vil vide mere, er du velkommen til at kontakte Afdelingschef Carina Bartholdy Andersen på tlf. 60650995 eller Informationssikkerhedschef Thor Ahrends på tlf. 60382539. 

PenSam Koncernen omfatter arbejdsmarkedspensioner samt bank- og forsikringsvirksomhed. Den samlede balance er på 180 mia. kr., og mere end 480.000 kunder. Læs mere om PenSam’s forretning og PenSam som arbejdsplads på www.pensam.dk            
PenSam - Jørgen Knudsens Vej 2 - Postboks 282 - DK-3520 Farum - Tlf.: +45 44 39 39 39 - Fax: +45 44 39 39 40 - pensam@pensam.dk - Forbehold
Dette stillingsopslag er udløbet. Tryk her for at se joblisten.