IT-arkitekt til PenSam

IT-arkitekt til PenSam 

Kunne du tænke dig at være med på et engageret og fagligt stærkt hold, der fokuserer på at levere robuste og tidssvarende løsninger til at understøtte en effektiv administration af vores medlemmers pension? 

Er du som person nysgerrig og kan omsætte forretningsbehov og teknologiske muligheder til løsninger, der skaber værdi i forretningen både på kort og på lang sigt?

I Forretningsudvikling og IT har vi det samlede ansvar for IT-drift, forvaltning og videreudvikling. Det betyder, at afdelingen har ansvaret for IT-platformen, løsninger, integrationer og sikkerhed. En af de væsentlige aktiviteter indebærer et fokus på, at alle løsninger leveres ift. de besluttede arkitekturprincipper, så der opnås robuste og driftssikre løsninger i tæt samarbejde med vores leverandører.

PenSam er et arbejdsmarkedspensionsselskab, der omfatter arbejdsmarkedspensioner samt bankvirksomhed. Vi arbejder målrettet på en standardisering og simplificering af vores forretningsprocesser og IT-løsninger og i den forbindelse har vi outsourcet både udvikling og drift af vores IT-løsninger. Derfor har vi stor fokus på styring og kvalitetssikring af de løsninger, vi får leveret og det er her, at du vil spille en vigtig rolle.

Om jobbet

Som IT-arkitekt i PenSam skal du kunne have mange bolde i luften, hvor der kan være stor variation af både omfang og kompleksitet i de opgaver, der arbejdes med. Dine væsentligste hovedopgaver er at kvalitetssikre løsninger og designs fra vores leverandører, så de matcher vores fastlagte IT-strategi, arkitekturprincipper samt sikkerheds- og compliance krav. 

Du vil arbejde tæt sammen med både forretningen, IT og vores leverandører og være med til at sikre, at forretningskravene kan omsættes og realiseres i løsningerne, der efterfølgende skal fungere både stabilt og sikkert. Dette gøres i praksis ved, at du er en aktiv spiller i forhold til videreudvikling af arkitekturprincipper, sikkerheds- og compliance, hvor du vil arbejde tæt sammen med både teknologichefen og sikkerhedschefen for at sikre dette.

Dine primære opgaver vil bl.a. omfatte:
• Være med til at omsætte PenSams IT-strategi, politikker, retningslinjer og forretningsgange til robuste løsninger
• Være med til at videreudvikle PenSams arkitekturprincipper samt efterleve disse i praksis
• Rådgivning til forretningen ift. vurderinger og valg af løsninger
• Sikre et samlet overblik over alle PenSams løsninger og integrationer 
• Indgå i tværfaglige fora’er med PenSams leverandører
• Deltage aktivt i både ideforum, drifts- og udviklingsfora
• Foretage system- og leverandør-vurderinger, herunder sikkerhedstjeklister og ikke-funktionelle krav relateret til vurderingerne
• Driftsopfølgning ift. arkitekturmæssige hændelser (løsninger, arkitektur og sikkerhed)
• Ad-hoc sparring, rapportering og vurderinger.   

Hvem er du?

Vi forventer, at du har en solid erfaring inden for arkitektur og at du:

• har en relevant uddannelse inden for IT 
• har erfaring med at indgå kompromiser, der fungerer i praksis
• har erfaring med komplekse platforme og løsninger fra lignende virksomheder 
• vil sætte dig ind i vores processer og kan omsætte dette til konkrete løsninger 
• har erfaring med dokumentation af løsninger
• har evne til at kommunikere klart og tydeligt til forretningen.
 
Som person får du ting til at ske, og du kommer med en god energi, der smitter af på afdelingen og projekterne. Du er god til at etablere positive relationer til samarbejdspartnere internt og eksternt, og bruger dette til pragmatisk at nå den bedste løsning. Du er struktureret men fleksibel og trives i en omskiftelig og travl hverdag. 

Hvad tilbyder vi?

I Forretningsudvikling og IT arbejder vi som et effektivt team, hvor vi til stadighed arbejder med optimering af rammer for samarbejdet internt og med vores leverandører. Vi sparrer på tværs af fagområderne og projekterne og sammen med dine kolleger, vil du sætte et stærkt aftryk på måden, vi samarbejder med leverandører og resten af PenSam på.

Du vil få en spændende hverdag i en virksomhed i udvikling og med en ambitiøs agenda om at ændre tænkningen omkring IT inden for pensionsområdet. Vi har fokus på at levere den bedste pensionsopsparing til vores medlemmer og IT-projekterne skal være med til at understøtte dette. Vi har en rigtig god atmosfære og en bred vifte af tilbud, som medvirker til, at vi trives socialt og skaber arbejdsmæssige resultater sammen.

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om stillingen, kan du kontakte Forretningsudvikling og IT Chef Thomas Axen på telefon: 20427831.
Ansøgningsfristen er den 11. december 2023.

PenSam Koncernen omfatter arbejdsmarkedspensioner samt bank- og forsikringsvirksomhed. Den samlede balance er på 180 mia. kr., og mere end 480.000 kunder. Læs mere om PenSam’s forretning og PenSam som arbejdsplads på www.pensam.dk            
PenSam - Jørgen Knudsens Vej 2 - Postboks 282 - DK-3520 Farum - Tlf.: +45 44 39 39 39 - Fax: +45 44 39 39 40 - pensam@pensam.dk - Forbehold